top of page
Taste Of Logo

תקנון אתר

1. כללי

 1. אתר האינטרנט  Taste Of הוא חנות וירטואלית המופעלת על ידי סטפאפ מדיה גרופ בע״מ,  ח.פ. 515789576 שהיא בעלת האתר, ומציע לגולשים מוצרים ושירותים למכירה דרך האתר ו/או דרך הטלפון.

 2. שימוש באתר זה ורכישת מוצר המוצע למכירה, מהווה את הסכמת הגולש באתר (להלן: “הלקוח”) לנהוג לפי התקנון. במידה ואחד או יותר מתנאי התקנון לא מקובלים על הגולש הוא מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

 3. הוראות תקנון זה יחולו על כל רכישה שיעשה הלקוח באתר. לפיכך, כל לקוח המבצע הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהיר, כי קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל תנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד בעלת האתר ו/או מפעיליו, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

 4. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים. המחירים כוללים מע״מ ואינם כוללים דמי משלוח. המחירים הנקובים הם בשקלים חדשים.

 5. בעלת האתר רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחוייב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.

 6. הופעתם של מוצרים שונים באתר אינה מחייבת את בעלת האתר להחזיק מלאי של כל הפריטים המופיעים.

 7. תמונות המוצרים באתר להמחשה בלבד וייתכנו שינויים בתכולת המוצרים, אלו מפורטים בתכולת המוצר שמופיעה במידע על המוצר.

 8. בעלת האתר עושה ככל שביכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר. אך עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות. במקרה שכזה, לא תישא בעלת האתר באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 9. בעלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. עם זאת, היא רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליף אותם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. כמו כן, ייתכן כי מבצעים הקיימים באתר האינטרנט לא חלים לגבי רכישה באופן פיזי (כמו מכירות פרטיות) של בעלת האתר או במקומות אחרים בהם נמכרים המוצרים (כמו בחנויות בוטיק שונות ברחבי הארץ). האמור חל גם לגבי המקרה ההפוך – ייתכן ומבצעים במכירות הפיזיות לא קיימים באתר האינטרנט.

 10. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

 11. יובהר, כי רכישה של משקאות אלכוהוליים תיעשה אך ורק למי שגילו מעל 18 שנים. אזהרה: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות!

 12. בעלת האתר רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן את התקנון.
   

2. רשאים לרכוש באתר

 1. כל אדם בן 18 ומעלה (וכן חברה מאוגדת כדין) 

 2. הלקוח רשאי לבצע הזמנת מוצרים בתנאי שהוא בעליו של אמצעי תשלום תקף של אחת מחברות האשראי המאפשר רכישה באתרי אינטרנט ו/או בטלפון.

 3. על הלקוח להיות בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

 4. על הלקוח להיות בעל כתובת למשלוח דואר, דרכה הוא יכול לקבל את המוצרים אותם הוא מזמין.

 5. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סטפאפ מדיה גרופ בע״מ המפעילה את Taste Of רשאית למנוע מלקוח מלבצע הזמנות באתר בכל אחד מהמקרים שלהלן:

  1. לקוח שביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין.

  2.  לקוח שהפר את אחד או יותר מתנאי התקנון.

  3. הלקוח מסר בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים 

  4. הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמו.

  5. בכוונת הלקוח למכור ו/או לשווק את המוצר ו/או המוצרים שהזמין או לסחור בו.
    

3. הזמנת מוצר 

 1. ניתן לרכוש מוצר דרך האתר.

 2. עבור כל מוצר המוצע למכירה באתר מוצג דף מוצר הכולל פרטים לגבי המוצר, צבע, גודל, מחיר וכיו”ב.

 3. תמונות המוצר המוצגות הן להמחשה בלבד. ייתכנו שינויים בצבעים, דומגאות, גדלים, סוגים בהתאם לעונתיות וזמינות המוצרים במלאי של בתי העסק. תכולת המוצר מפורטת באופן מילולי לצד כל מוצר.

 4. לרכישת מוצר דרך האתר:

  •  יש לבחור את המוצר מתוך דף המוצר או מתוך רשימת המוצרים, להוסיפו לסל הקניות ולמלא את כל הפרטים הנדרשים במקומות המיועדים לכך, לרבות כל הפרטים הנדרשים לצורך התשלום ומשלוח המוצר.

  •  מילוי כל הפרטים הנדרשים הנ”ל לרכישת מוצר דרך האתר, ייחשב לביצוע הזמנת המוצר ע”י הלקוח (להלן: “הזמנת המוצר”).

  • עם קליטת הזמנת המוצר במערכת, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת כי הזמנת המוצר נתקבלה. הודעה זו אינה מהווה אישור כי הזמנת המוצר בוצעה ואינה מחייבת את בעלת האתר בשום צורה.

  • מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ו/או להליכים משפטיים אזרחיים.
    

4. תשלום

 1. רכישת המוצר נחשבת הוצאה מוכרת לצרכי מס והחשבונית/קבלה תתקבל מסטפאפ מדיה גרופ בע״מ

 2. עם קבלת הזמנת המוצר, תתבצע בדיקה האם המוצר המבוקש על ידי הלקוח קיים במלאי. במידה והמוצר קיים במלאי, תבוצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי שמסר הלקוח אל מול חברת כרטיסי האשראי.

 3. רק לאחר אישור הפרטים והעסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי, ובמידה שהמוצר קיים במלאי כאמור, תאושר הזמנת המוצר ו-Taste Of תפעל לאספקת המוצר.

 4. חיוב הלקוח עבור המוצר יתבצע, דרך כרטיס האשראי, רק לאחר שיינתן אישור חברת כרטיסי האשראי.

 5. היה ולא התקבל אישור לביצוע העסקה בכרטיס האשראי ,ו/או שהמוצרים שהוזמנו אינם קיימים במלאי – תהיה בעלת האתר רשאית שלא לספק את המוצרים שהוזמנו, וללקוח לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי Taste Of ו/או סטפאפ מדיה גרופ בע״מ ו/או בעלת האתר. במקרה כזה תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני מתאימה לכתובת הדואר שהזין בעת ביצוע ההזמנה או שיצרו עימו קשר טלפוני.

 6. במקרה שיוצג באתר מחיר שגוי של מוצר, תפנה בעלת האתר או נציג/ה מטעמה אל הלקוח שביצע את ההזמנה, יעדכנו אותו בדבר הטעות ובדבר מחירו הנכון של המוצר ויאפשרו ללקוח להחליט האם מעוניין לרכוש את המוצר במחיר הנכון. במידה והלקוח לא אישר את הרכישה תבוטל העסקה ,ובמקרה זה לא תהיינה ללקוח טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלשהן כלפי בעלת האתר או מפעיליו בעניין זה.
   

5. אספקת המוצרים

 1. המוצר יסופק ללקוח רק כאשר תמורתו שולמה במלואה באמצעות אמצעי תשלום קביל כמפורט לעיל, לכתובת שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר, ובהתאם לזמן אספקת המוצר המופיע בעת תהליך ההזמנה.

 2. זמני אספקה המצויינים לצד כל מוצר מתייחסים לימי עסקים בלבד (ימים א’ – ה’, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וימי חג).

 3. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו כחלק מהתשלום הראשון.

 4. במקרה של משלוח חריג או משלוח מחוץ לישראל ייגבה תשלום בהתאם לעלות המשלוח המיוחד. באחריות הלקוח לברר את עלות המשלוח החריג טרם ביצוע ההזמנה.

 5. בעלת האתר לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות השבתות, תקלות במערכת המחשב וכיו"ב.

 6. התקנון של חברת השליחויות אשר תוביל את המוצר יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר שהוזמן על ידי הלקוח/ה באמצעות אתר Taste Of, ויחייב את הלקוח.

 7. היה והמוצר שהוזמן לא סופק ללקוח בתוך פרק הזמן הסביר – על הלקוח להודיע על כך מידית ל- Tatste Of בטלפון 054-8727231. באחריות Taste Of  לבדוק עבור הלקוח מהו סטטוס המשלוח מול חברת השילוח, וליידע אותו על כך. במידה וסטטוס המשלוח הינו בחזקת ובאחריות חברת השילוח, ו/או הלקוח, אין ל Taste Of כל אפשרות לעשות דבר בעניין. ואין כל אחריות לדבר. (לרבות אי קבלת מסרון על הגעת החבילה ו/או אי איסוף החבילה ממרכז החלוקה.)

 8. בזמן אספקת המוצר, רשאית Taste Of, ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימת של בעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו בעת ביצוע הזמנת המוצר, על גבי שובר כתנאי למסירתו של המוצר. 

 9. ניתן לאסוף את המוצר שהוזמן באופן עצמאי, ללא עלות נוספת, מ-Taste Of  מהכתובת נחל צין 68 בירוחם, בתיאום טלפוני מראש 054-8727232.

 10. עשויים להיות הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין המוצרים הנמכרים בפועל, לרבות הפרשי גדלים, הפרשי גוונים בצבעים.

6. הזמנות שגויות

באחריות הלקוח בלבד לוודא כי הפרטים שהזין באתר הינם פרטים מלאים ומדויקים. Taste Of איננה אחראית לאימות פרטי הלקוח ו/או לנכונותם. במקרה של הזמנת מוצר שחזרה עקב פרט שגוי יחויב הלקוח בתשלום בגין דמי הטיפול ומשלוח. הלקוח מתבקש להקפיד למלא את הפרטים באופן מלא, מדויק ועדכני.
 

7. ביטול/החזרה של הזמנת מוצר על ידי הלקוח 

Taste Of שמחה ומעוניינת שתהיו מרוצים מהקניה שלכם ולכן מאשרת ביטול הזמנה בתנאים הבאים:

 1. ניתן לבטל הזמנה שטרם יצאה במשלוח (שימו לב לזמני השילוח המפורטים במוצר) עד 1 ימי עסקים לפני יציאת המשלוח. את ביטול ההודעה יש לבצע בשליחת הודעה במייל info@tasteofbox.com או בשיחת טלפון ל-054-8727232. בהודעת הביטול על הלקוח לפרט את פרטי ההזמנה- שם מלא, אימייל ומספר הזמנה

 2. לא ניתן יהיה לבטל את ההזמנה במועד מאוחר יותר מ-1 ימי עסקים לפני מועד המשלוח, כפי שצויין לעי״ל.

 3. הואיל ומדובר במוצרי מזון, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א- 2010, לא ניתן יהיה לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצרים ו/או להעניק החזר כספי על רכישות שבוצעו באתר וסופקו ללקוח.

 4. הזיכוי ללקוח יתבצע בהתאם לאופן התשלום

 5. בעלת האתר רשאית לחייב את הלקוח בדמי ביטול בסך 5% מהעסקה המקורית או 100 ש״ח, הנמוך מבין השניים. במידה והחיוב בוצע בתשלום אחד מלוא הסכום יוחזר ללקוח. כפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981.

 6. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות ישירות בטלפון 054-827232 או במייל info@tasteofbox.com.
   

8. ביטול הזמנת מוצר על ידי Taste Of  

Taste Of רשאית לבטל הזמנת מוצר כולה או חלקה, וזאת על פי שיקול דעתה, ובפרט: במידה ונפלה טעות בפרט כלשהו, במידה וקיים חוסר בפריט במלאי וקיימת אי ודאות על יכולת עתידית לספק את המוצר או אם העסקה בוצעה שלא כדין או על פי תקנון זה. בכל מקרה של ביטול, Taste Of תמסור ללקוח הודעה על ביטול הזמנת המוצר באחד מערוצי הקשר המצויים בידה (משלוח הודעה לכתובת דואר אלקטרוני אותה ציין הלקוח תיחשב כאילו נמסרה והתקבלה הודעה אצל הלקוח). Taste Of לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף או אחר שעשוי להיגרם ללקוח או לצד שלישי כתוצאה מביטול ההזמנה על ידה.

9. מוצרים פגומים ואחריות  

הואיל ומדובר במוצרי מזון, בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א- 2010, לא ניתן יהיה לבטל עסקה ו/או להחזיר מוצרים ו/או להעניק החזר כספי על רכישות שבוצעו באתר וסופקו ללקוח.
 

10. סודיות ופרטיות  

 1. בעלת האתר מתחייבת שכל מידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת מוצר באתר האינטרנט ו/או בטלפון, ישמש לטובת מתן שירות ללקוח ולא ייעשה בו כל שימוש שהלקוח לא הסכים עליו מראש, למעט שימושים הנובעים באופן טבעי מניהול העסק ו/או דרישות על פי דין. גישה לעובדים למידע תתאפשר אך ורק לשם מתן שירות ללקוח.

 2. בעלת האתר רשאית להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים המוצעים לך באתר ו/או שימושך במסגרתו, וכן ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. 

 3. בעלת האתר תהא רשאית לעשות שימוש ב-"עוגיות" (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

 4. אתר Taste Of נוקט באמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור על סודיות המידע שמסר הלקוח בעת ביצוע הזמנת המוצר. במידה והתקיימו מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון,  Taste Of לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם המידע יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 5. בעלת האתר וכל גורם אחר הקשור באספקת המוצרים שבאתר, לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים או עקיפים שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכות האתר.
   

11. זכויות יוצרים

 1.  כל מידע, ו/או תוכן או לוגו, תמונות וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם קניינה הבלעדי של סטפאפ מדיה גרופ בע״מ.

 2.  אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בטקסטים ו/או תכנים ו/או בעיצובים ו/או בתמונות ו/או בסימני המסחר ו/או בכל דבר אחר המהווה את קניינה הבלעדי של סטפאפ מדיה גרופ בע״מ ואשר מופיעים באתר  Taste Of אלא בהסכמתה, בכתב ומראש.

 3. כל המוצרים המופיעים באתר Taste Of כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.
   

12. משלוחים

משלוחים יוצאים כל יום (א-ה) ב-9:00 בבוקר. כל המוצרים שהוזמנו עד 00:00 ביום קודם יצאו בבוקר למחרת.
צריכים משהו דחוף או מיוחד? התקשרו אלינו 054-8727232


בסיום תהליך ההזמנה, יש לבחור האם המוצרים יישלחו באמצעות שליח עד הבית או באמצעות איסוף עצמי.
במידה ובחרת לקבל את המשלוח באמצעות שליח עד הבית, החבילה תשלח עד הכתובת למשלוח ההזמנה שצוינה בעת ההזמנה.

זמן יציאת המשלוח מבית העסק הינו תלוי במוצר שהוזמן. בכל מוצר בחנות יצויין זמן יציאת המשלוח.
זמן הגעת המשלוח הוא אך ורק בהתאם לשירותי השליחיות ואין Taste Of מתחייבת על זמנים מדוייקים.
זמן הגעה משוער- 1-3 ימי עסקים באיזור המרכז, 1-5 ימי עסקים באזורים מרוחקים
 

עלות משלוח:

 1. משלוח לישראל: 35 ש”ח עם שליח עד הבית. 

 2. משלוח לחו״ל: 60-150 ש"ח למשלוח בינלאומי בהתאם למדינת היעד. כל תשלום מכס או תשלום נוסף אשר ידרש יל ידי מדינת היעד, יחול על הלקוח או מי מטעמו, לפי בקשתו וישולם על ידו בלבד. ל- Taste Of אין כל אחריות או חובה לתשלום מכס או כל תשלום נוסף הנדרש על ידי מדינת היעד.

 3. איסוף עצמי ללא תשלום מכתובת נחל צין 68 בירוחם, בתיאום מראש בטלפון 054-87272323. 

 4. עבור חבילות במשקל, בכמות או במימדים חריגים עשויה להיגבות תוספת תשלום עבור המשלוח, לאחר סיום תהליך ההזמנה.

סכום דמי המשלוח ע”פ בחירתך יופיע בתום תהליך ההזמנה וייגבו בעת ביצוע התשלום עבורה. אם בחרת ב”איסוף עצמי”, לא ייגבו דמי משלוח.

13. דין ושיפוט

הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) בבאר שבע הסמכות הבלעדית לדון בה.
הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.

תנאים אלה מהווים את  כל המוסכם בינכם לבין בעלת האתר בנוגע לביצוע רכישות מהאתר ובכלל זה כל התנאים לשימוש באתר. 
בכל שאלה, תוכלו לפנות אלינו באמצעות דוא"ל info@tasteofbox.com או באמצעות הטלפון למספר 054-8727232. אנחנו נעשה כמיטב יכולתנו להשיב לפנייתכם בהקדם.

bottom of page